تلگرام

برنامه های جاه طلبانه تلگرام که به واسطه فیلترینگ آن فاش شد

برنامه های جاه طلبانه تلگرام که به واسطه فیلترینگ آن فاش شد همانطور که در آپدیت قبلی پرونده تلگرام شرح […]

فیلترینگ تلگرام

استفاده تلگرام از تکنولوژی بلاکچِین برای جلوگیری از فیلترینگ تلگرام

استفاده تلگرام از تکنولوژی بلاکچِین برای جلوگیری از فیلترینگ تلگرام موضوع فیلترینگ تلگرام در کشور ما ، از همان ابتدای […]